Dojenie van Gogha

14 -17.12.2018 r.

organizator: HOS Gallery

Warszawa ul. Młocińska 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł wystawy oraz serii prac „Dojenie van Gogha” wskazuje na ważne dla #grupawolno źródła inspiracji, które tkwią w równej mierze w przedmiotach banalnych, w tym przypadku wizerunku artysty widniejącego na tubkach farb, a także w filozoficznych rozważaniach dedykowanych roli sztuki, jej związkom z językiem i współczesnymi, rynkowymi, ale i polityczno-społecznymi realiami. Wystawa prezentuje zarówno indywidualne dokonania malarskie Osiowskiego i Słoneckiej, jak i efekty bliskiej współpracy z ostatnich miesięcy, które zwykły przybierać formę wielogodzinnych dyskusji o sztuce, wspólnych inspiracjach i sprawach bieżących. Rozmowy te, w skondensowany sposób zostały przełożone na bliższy im obojgu język rysunku i uwiecznione w postaci regularnie tworzonych „Dzienników” oraz cyklów wspólnie malowanych obrazów. W trakcie spotkań dwójki malarzy płótna stają się polem eksperymentów i poszukiwania formy, której ostateczna postać wydaje się najsłuszniejszą w ujęciu tych zgodnych, a zarazem obdarzonych różnym temperamentem i bagażem doświadczeń osobowości.

 

Rolę klamry spinającej te pozornie nieprzystające do siebie motywy będzie pełnił specjalnie przygotowany na tę okazję performance. Jego podstawą są zbierane od lat luźne przemyślenia Osiowskiego, wzbogacone o najnowsze zapiski. Teksty te, mimo iż powstały jako byt osobny, ożywione reżyserskimi i kompozytorskimi talentami Gustowskiego, okazują się być celnym streszczeniem poglądów wspólnych członkom grupy. Uchylając rąbka tajemnicy ujawnimy, że głównym narratorem będzie Platon pytający o możliwości dzieła sztuki w dzisiejszych realiach - absurdalnych i obcych zarówno antycznemu filozofowi, jak i uczestnikom życia artystycznego w XXI wieku.

 

Czy obrazy to portrety nierozumianego za życia artysty? Czy opakowania farb? Czy performance towarzyszący wystawie traktuje tylko o filozofii sztuki i teorii kolorów? A może o czymś, z czym każdy z nas codziennie ma do czynienia włączając telewizor?

1/1