PRACE

Osiowski Marcin, Slonecka Julia - z cykl

Dzienniki

OM SJ - [Tytul (Van Gogh) (4)], [rok], [

Dojenie van Gogha

OM SJ - Uzyj mnie wiele razy, 2018, akry

Obrazy o relacjach

OM SJ - Sokrates, 2018, olej papier plot

Wyspy

OM SJ - Ludwig Wittgenstein [1], [rok],

Portrety

OM SJ - [Tytul], wosk olej szlagmetal pa

Inne